سپنتا

تقویم آموزشی

برای پیدا کردن دوره ی مورد نظر، می توانید از قسمت جستجوی پیشرفته استفاده نمایید.
جستجو می تواند بر اساس شاخه، رشته، دوره، نام استاد، شروع دوره، روز های هفته، هزینه دوره و ... و یا حتی ترکیبی از این اطلاعات باشد!
در صورت استفاده از جستجوی ترکیبی، فاصله بین کلمات رعایت شود.